Galicia, no mapa literario de Cortázar

Julio Cortázar “Galicia está no mapa literario de Cortazar polo seu amor a Aurora Bernárdez e pola intensa relación cos intelectuais galegos en Bos Aires”, afirmo este luns no Ateneo de Santiago o escritor Francísco X. Fernández Naval,  investigador da obra do creador de “Rayuela” e autor de “O soño galego de Julio Cortazar”. Fernández Naval, que foi presentado pola ateneista Pilar Sampedro, fixo unha semblanza do novelista argentino, nado en Bruxelas, criado en Bos Aires, residente en París, moi ligado a Barcelona e namorado da paisaxe xeográfica e humana de Galicia, pola influencia da súa primeira muller, Aurora Bernárdez, morta en París fai uns días.

En 2006, Aurora Bernárdez cedeu a Galicia a obra fotográfica de Julio Cortázar que se conserva no CGAI e na que existen diversas imaxes das súas dúas estancias en Galicia, a finais dos anos cuarenta e nos anos cincuenta. Fernández Naval destaco una súa intervención un hermosísimo texto que describe a súa viaxe en tren de Galicia a León e no que destaca a paisaxe de Galicia por enriba de outras xeografías peninsulares. Ademáis, Galicia está presente a través de persoaxes galegos en obras como “El Exámen”, “Los Premios”, “62”, ou mesmo  “Rayuela”, cuxo título chega a traducir a cinco linguas, incluido o galego.

Esa admiración de Cortazar por Galicia e os galegos ven do seu contactop coa colonia galega en Bos Aires e, especialmente, da intensa relación con Luís Seoane, Arturo Cuadrado,  e Lorenzo Varela, que en 1943 publicaron na revista “Correo Literario” a súa primeira obra.  Ademáis tivo contacto con Rafael Dieste, que lle cede a súa vivenda por dous anos, con Pérez Prado e con moitos outros galegos: “Nosotros –escribe Cortazar- no valoramos al gallego por una subconsciente razón de envidia. En las tierras donde nosotros continuamos siendo pobres, él se enriquece. Si nosotros, los argentinos tuviéramos que emigrar a Galicia a ganarnos la vida, moriríamos de hambre”.

Fernández Naval definiu a Julio Cortázar e a Aurora Bernérdez, como unha parella de traductores, escritores e intelectuais de primeira líña, afirmando que Aurora, filla de galegos oriundos de Dacón en Carballiño, era unha das principias traductoras das obras italianas e francesas publicadas en España entre os anos 60 e 90, de autores como Calvino ou Sartre. A conferencia de Fernández Naval foi seguida dun coloquio no que afloraron numerosos detalles da intensa relación humana entre Cortazar e os seus amigos galegos.

“O Soño Galego de Julio Cortázar” é o libro que acaba de publicar Francísco X. Fernández Naval e que vai ser presentado nos próximos días na Casa da Parra, acompañando unha mostra da obra fotográfica cedida a Galicia polo autor arxentino. En mais de trescentas páxinas, o autor ourensán indaga na presencia de Galicia e dos galegos na obra literaria de Cortázar, na súa correspondencia e na presencia do autor de “Rayuela” en Galicia. “Julio Cortazar -escribe Fernández Naval- mantuvo unja intensa relación cos galegos, en particular cos galegos exiliados, que escolleran Buenos Aires como lugar no que vivir. Esta escolla non era gratuita, debíase, entre outras razóns, a ser Buenos Aires a cidade do mundo onde máis galegos había, pero tamén a que, daquela, a capital arxentina era unha das referencias culturais do mundo; de feito, na década dos corenta do pasado século, Buenos Aires era a capital editorial da literatura en linguae castelá”.

200px-Cortázar

Advertisements